FANDOM


Selección de diferenzas: Marque as versións que queira comparar e prema no botón ao final.
Lenda: (actual) = diferenza coa versión actual, (anterior) = diferenza coa versión precedente, m = edición pequena.

  • (actual | anterior) 13:50, 21 de xuño de 201383.165.99.153 (muro)‎ . . (1.179 bytes) (+1.179)‎ . . (Nova páxina: "'''Rescate''' é un filme de dos Estados Unidos de 1996, dirixido por Ron Howard. ==Ficha da dobraxe== {| border="2" cellpadding="4" cellspacing="0" style="width: 59%; margin: 0....")
O conteúdo da comunidade está disponível sob CC-BY-SA salvo indicação em contrário.