FANDOM


Ficha da dobraxe Editar

Titulo
FICHA DO FILME
Título: Funny Games
Título orixinal: Funny Games
Ano da dobraxe:
Ano de estrea:
Distribución:
Xénero:
Director de dobraxe:
Tradutor:
Axustador:
Estudio de dobraxe:


ACTOR ORIXINAL ACTOR DE DOBRAXE PERSONAXE
Naomi Watts Isabel Vallejo Ann Farber
Tim Roth Geroge Farber
Michael Pitt Nacho Castaño Paul
Brady Corbet Gaspar Somoza Peter
Devon GearHart Teresa Santamaría Georgie Farber
Fred Thompson
Betsy Thompson
Robert
Nora de Betsy
Nancy (Voz)
Locutor TV 1
Locutor TV 2
Voz policia ao Tlf.
MÁIS INFORMACIÓN
Pór aquí máis información
O conteúdo da comunidade está disponível sob CC-BY-SA salvo indicação em contrário.